Czym jest suma gwarancyjna odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Suma gwarancyjna określana jest w umowie, jaką podpisujemy z ubezpieczycielem. To górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia OC. Można więc powiedzieć, nieco łatwiej, że stanowi ona kwotę, jaka maksymalnie może zostać nam wypłacona z tytułu posiadanego ubezpieczenia. Jej naliczenia dokonuje ubezpieczyciel i na jej podstawie określa wysokość składki.

Czego dotyczy i jak ustalana jest wysokość sumy gwarancyjnej?

Suma gwarancyjna obejmuje jedynie ubezpieczenia OC, jednak nie chodzi tu tylko o obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, a o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz w wykonywanej działalności gospodarczej. Jest to więc kwota maksymalna, jaka może zostać wypłacona osobie poszkodowanej, z polisy, jaką posiadamy. W przypadku polis dobrowolnych to strony ustalają wysokość sumy gwarancyjnej, z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych, rolniczych, czy związanych z ryzykiem zawodowym jej poziom ustala prawo. Nie ma tu więc decyzji samego ubezpieczyciela, który mógłby prowadzić do jej zaniżania.

Wysokość wypłacanego ubezpieczenia zależy m.in. od szkód, jakie zostały poczynione dla drugiej osoby. To ubezpieczyciel dokonuje ich oceny i proponuje odpowiednią wypłatę z ubezpieczenia sprawcy. Celem takiego ubezpieczenia jest ochronienie siebie przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Z pewnością więc warto posiadać takie ubezpieczenie, w stosunku do samochodu, mieszkania, czy w wielu sytuacjach wykonywanego zawodu.

Czy są jakieś ograniczenia odnośnie kwoty, jaka może zostać wypłacona?

Kwota gwarancyjna pozostaje taka sama niezależnie od ilości osób poszkodowanych, a to oznacza, że nawet jak będzie ich więcej, to ubezpieczenie nie wypłaci więcej niż odpowiedni procent z tej kwoty. Z pewnością więc nie zawsze okazuje się to korzystne dla osób poszkodowanych, szczególnie jeśli ich roszczenia wobec sprawcy są większe. Jednak w większości przypadku wszelkie uszczerbki na zdrowiu czy własności mogą zostać skutecznie pokryte z takiego ubezpieczenia.