Jak wygląda ubezpieczenie współmałżonka?

Ubezpieczenie współmałżonkaPolisy ubezpieczeniowe podzielić można na kilka kategorii, jak ubezpieczenie na zdrowie i życie, komunikacyjne, majątkowe, itp. W zależności od tego, ile osób obejmujemy konkretną polisą, wyróżniamy natomiast ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Czym zatem jest ubezpieczenie współmałżonka i w jakiej grupie ubezpieczeń się on znajduje? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Jak można objąć współmałżonka ubezpieczeniem?

Ubezpieczając siebie np. od następstw nieszczęśliwych wypadków czy zachorowania na określone choroby, tym samym zapewniamy sobie i swojej rodzinie wsparcie w różnych niekorzystnych sytuacjach, jakie mogą nam się przytrafić w ciągu naszego życia. Co ciekawe, aby zapewnić tę samą ochronę naszemu współmałżonkowi, wystarczy, że dopiszemy go do naszej indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. W ten sposób w cenie jednej składki opłacać będziemy ubezpieczenie obydwu osób. Aby zgłosić współmałżonka do ubezpieczenia wystarczy powiadomić o tym agencję ubezpieczeniową, w której się ubezpieczaliśmy i która przekalkuluje wartość składki pod kątem nowej osoby, jak i – być może – nowego zakresu ochrony.

Zalety ubezpieczenia współmałżonka

Oprócz płacenia tylko jednej składki, rozwiązanie takie ma jeszcze inne zalety. Przede wszystkim, mimo, iż jest ono traktowane jak ubezpieczenie grupowe, istnieje możliwość zmiany zakresu ochrony w trakcie trwania polisy. np. w przypadku zmiany sytuacji osobistej, planów zajścia w ciążę itp. Tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie korzystne  w przypadku kobiet, gdyż zapewnia im wsparcie w sytuacji urodzenia dziecka, jak i okresu pobytu w szpitalu itp. Powinno ono być dostosowane do indywidualnej sytuacji naszego partnera, dlatego każdorazowe zawarcie umowy jest poprzedzone szczegółowym wywiadem z agentem ubezpieczeniowym.