Kiedy można uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu stanowi zabezpieczenie  na wypadek zdarzeń losowych. Podstawowa polisa mieszkaniowa najczęściej zapewnia ochronę na wypadek zalania i pożaru, ale towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają wiele innych sytuacji, takich jak wybuch, upadek drzew i masztów lub też uderzenie pioruna. Dobrze dobrana polisa może pokryć wszelkie koszty naprawy. Jak odpowiednio przeprowadzić tzw. procedurę likwidacji szkody, aby dostać pieniądze za zalane mieszkanie?

Czy zawsze należy się odszkodowanie?

Do najczęstszych wypadków losowych w domu i mieszkaniu należy zalanie. Takie zdarzenia mają miejsce najczęściej w budynkach zamieszkania zbiorowego, a wina może leżeć po stronie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy budynku lub sąsiadów, którzy mieszkają na wyższych piętrach. Zalanie mieszkania – bez względu na to, czy jest wynikiem awarii technicznej sprzętów domowych, nagłych warunków atmosferycznych czy zwykłego niedopatrzenia, niesie ze sobą stosunkowo wysokie koszty remontu. Aby otrzymać odszkodowanie za zalane mieszkanie, należy zadbać o odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Polisy mają różne warunki ubezpieczenia oraz warunki oceny winy, dlatego należy dokładnie przeczytać wszystkie zapisy umowy. Podstawowa polisa ubezpieczeniowa najczęściej obejmuje elementy stałe, czyli mury i kondygnacje. Aby po zalaniu nie okazało się, że za zniszczenie sprzętów gospodarstwa domowego, podłóg i mebli nie przysługuje odszkodowanie, warto zainwestować w odpowiedni produkt. Dobrze dobrana polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania nawet w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzane przez samych mieszkańców.  

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze?

Po wykryciu zalania należy w pierwszej kolejności zlokalizować źródło awarii i ograniczyć straty. Nie wolno natomiast naprawiać już zaistniałych skutków zalania. W obecności świadka należy wykonać zdjęcia lub nakręcić film – takie dowody mogą okazać się bezcenne, gdy sprawca nie będzie poczuwać się do winy. W dalszej kolejności trzeba przygotować protokół zalania, zamieszczając w nim dane osobowe właścicieli zalanego mieszkania, sprawcy, świadków zdarzenia oraz administratora budynku. Ważne jest wpisanie daty i godziny zalania, jego przyczyny oraz umieszczenie opisu szkód. Następnie należy jak najszybciej zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela. Jeśli wina zalania mieszkania leży po stronie sąsiada lub wspólnoty mieszkaniowej, zdarzenie trzeba zgłosić, powołując się na polisę osoby lub podmiotu ubezpieczonego. Po zgłoszeniu zdarzenia, ubezpieczyciel wyznacza własnego rzeczoznawcę, który sporządza  protokół szkód oraz ustala przyczyny zalania i winowajcę. Po sporządzeniu szczegółowego protokołu ubezpieczyciel ma do 30 dni na wypłatę odszkodowania.