Sprawdź co podlega obowiązkowemu OC komunikacyjnemu

W wielu krajach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, między innymi w Polsce. Ma ono gwarantować zaplecze finansowe do wypłaty zadośćuczynień w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku i zniszczenia mienia.  Wypadek może przytrafić się każdemu, ale szkody nimi wyrządzone mogą sięgać wysokich kwot, których nie bylibyśmy w stanie ponieść bez ogłaszania bankructwa.

Ubezpieczenie OC – dlaczego warto je mieć?

Prawo narzuca nam obowiązek wykupienia ubezpieczeń, które mają zabezpieczyć zarówno osobę, na którą wystawiona jest polisa, jak i osoby, które mogą ucierpieć w wyniku jej działania. Stanowią pewnego rodzaju poduszkę finansową. Konieczność posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego chroni właściciela pojazdu osobowego, motoru, przyczep czy maszyn rolniczych przed szkodami, które mogą być efektem wypadku.

Firma oferująca ubezpieczenia przedstawia zazwyczaj propozycje różnych firm, które różnią się stawkami, biorąc pod uwagę wiek klienta, jego historię wypadków i rodzaj pojazdu. Uwzględnia zniżki związane z bezwypadkową jazdą kierowcy. Zakres polisy, tego co w nią wchodzi, pozostaje bez zmian niezależnie od towarzystwa, z którego usług skorzystamy.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim. Pokrywa się z niego koszt naprawy pojazdu. To, co warto wiedzieć, to fakt, iż wykupiona polisa obowiązuje nie tylko podczas jazdy, ale również podczas postoju. Dotyczy to zdarzeń, jakie mogą zaistnieć podczas:

  • wsiadania i wysiadania z samochodu,
  • rozładunku czy załadunku np. przyczepy,
  • zatrzymanie samochodu lub postój pod domem,
  • parkowania w garażu.

Odszkodowanie nie dotyczy ładunku, rzeczy wartościowych czy bagaży znajdujących się w pojeździe, które mogą ucierpieć w wyniku działania właściciela polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą też wystąpić o zwrot wypłaconych środków, jeśli beneficjent polisy spowodował wypadek specjalnie, uciekł z miejsca zdarzenia, poruszał się skradzionym pojazdem lub był pod wpływem alkoholu.