Ubezpieczenie z polisy a zajęcie komornicze

kobieta pracująca w firmie ubezpieczeniowejKomornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Postępowanie komornicze wdrażane jest w celu ściągnięcia należności dla wierzyciela z majątku dłużnika. Warto wiedzieć jak ma się tego rodzaju czynność do odszkodowania z ubezpieczenia.

Co może zająć komornik?

Komornik nie bada zasadności i poprawności powstałego zobowiązania, sprawdza tylko, czy wniosek został sporządzony poprawnie pod względem formalnym oraz, czy zawiera tytuł wykonawczy. Wszelkie wątpliwości muszą być wyjaśniane już w trakcie postępowania sądowego. Komornik egzekwuje należność przy zastosowaniu prawnych środków przymusu. Komornik może zająć między innymi określoną część wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, praw majątkowych, ruchomości oraz nieruchomości. Postępowanie komornicze może się rozpocząć dopiero wówczas, kiedy dłużnik mimo wydania przez sąd tytułu wykonawczego, nie spłaca zadłużenia. Wierzyciel może w takim wypadku skierować sprawę do komornika.

Postępowanie komornicze a środki z ubezpieczenia z polisy?

Bardzo często to wierzyciel decyduje, z jakich środków przymusu skorzysta komornik, ponieważ to on staje się faktycznym decydentem postępowania komorniczego. Warto wiedzieć, że nie wszystkie świadczenia podlegają egzekucji komorniczej. Przepisy prawa dokładnie określają jakie świadczenia z ubezpieczeń społecznych i odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. Wiele zależy od rodzaju polisy. W niektórych przypadkach egzekucja jest możliwa tylko do ściśle określonej wysokości wartości świadczenia. Dotyczy to między innymi świadczeń z ubezpieczenia osobowego, odszkodowań z polisy NNW, mieszkaniowej czy komunikacyjnej. Egzekucjom komorniczym nie podlegają świadczenia z ubezpieczeń osobowych, w tym także polisy na życie. Jednak i tutaj istnieją wyjątki, a są nimi alimenty i zaległa składka na poczet towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy wykupie różnego typu ubezpieczeń warto skonsultować się ze specjalistą, na przykład z firmy ubezpieczeniowej Zuja.