Ubezpieczenia dla firm

Oferta ubezpieczeń dla firm jest bardzo szeroka. Produkty ubezpieczeniowe dedykowane przedsiębiorcom można sklasyfikować w trzech grupach: ubezpieczenia pracowników, ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia finansowe.

 

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa

Na możliwość wyboru ubezpieczenia dla firm wpływa rodzaj prowadzonej działalności i posiadany majątek rzeczowy. Ubezpieczenie mienia w przypadku firmy może dotyczyć budynku, floty samochodowej i towaru, który produkuje lub transportuje. Ochrona może również dotyczyć urządzeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

 

 

 

biurowce

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

Przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż trzech pracowników ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego dla firm. Jest to opcja gwarantująca zabezpieczenie finansowe osób zatrudnionych w przypadku choroby, uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu lub śmierci bliskiego. Wsparcie finansowe w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia grupowego obejmuje również wypłatę pieniędzy rodzinie w przypadku jego śmierci. Zakres ubezpieczenia zależy od pakietu, jaki wybierze pracodawca, w wielu przypadkach można ustalić je indywidualnie lub wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, którego oferta jest najkorzystniejsza.

 

Zalety z ubezpieczenia pracowników

Ubezpieczenie grupowe stanowi jeden z atrakcyjniejszych benefitów pozapłacowych, które może zaproponować firma. Zagwarantowanie pracownikom takiego ubezpieczenia ma wiele zalet także dla pracodawcy. Jedną z najkorzystniejszych, chociaż niemierzalnych, cech jest podniesienie wartości firmy jako pracodawcy i zwiększenie zaufania pracowników. Natomiast bardziej wymierną korzyść stanowi możliwość odliczenia kosztów pokrycia składki zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie z wypłacania odprawy pośmiertnej, w przypadku śmierci pracownika.