Ubezpieczenia finansowe

Jednym z rodzajów ubezpieczeń dla biznesu są ubezpieczenia finansowe, które stabilizują płynność finansową firmy. Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu finansowemu, w przypadku problemów przedsiębiorstwo może uniknąć dużych strat. Ochroną objęte są wszelkie zdarzenia gospodarcze, które mogą negatywnie wpłynąć na jego finanse. Do takich zdarzeń zaliczyć można między innymi niewypłacalność kontrahenta lub problemy z płynnością na skutek źle podjętych działań.

 

Ubezpieczenia kredytów

Najpopularniejszym ubezpieczeniem wchodzącym w skład pakietów ochrony dla firm jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego. W przypadku niewywiązania się podmiotu ze zobowiązania to ubezpieczyciel zobligowany jest do uregulowania należności za towar lub usługę określoną w umowie kredytowej. Ubezpieczony kredytobiorca z takiej ochrony może skorzystać w przypadku utraty płynności finansowej. Ubezpieczenia finansowe przeznaczone są dla firm z siedzibą w Polsce oraz posiadających co najmniej kilku kontrahentów.

Ubezpieczyciel przedstawiający ofertę

 

 

Gwarancje finansowe

Do grupy ubezpieczeń finansowych zaliczane są również gwarancje finansowe, czyli formy zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Dodatkową zaletą korzystania z tego typu gwarancji jest podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów. Ochrania ona bowiem interesy obu stron. Wśród najczęściej wybieranych gwarancji finansowych wyróżnia się:

 

  • gwarancję wypłaty wadium,
  • gwarancję należytego wypełnienia kontraktu,
  • gwarancję usunięcia wad i usterek,
  • gwarancję zwrotu zaliczki,
  • gwarancję środowiskową.


Jesteśmy ekspertem w kwestii ubezpieczeń finansowych, dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące wyboru odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu unikną Państwo strat, które mogą grozić nawet upadkiem firmy. Skupiamy się przede wszystkim na płynności finansowej naszych klientów.