Ubezpieczenia komunikacyjne

W systemie prawnym funkcjonuje kilka rodzajów ubezpieczeń, które są obowiązkowe. Najlepszym przykładem są ubezpieczenia komunikacyjne, a dokładnie OC, które musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. W momencie wyrządzenia szkody innemu uczestnikowi ruchu drogowego, z ubezpieczenia OC pokrywana jest jej naprawa. Ważne jest, że ochrona dotyczy mienia, czyli pojazdów oraz osób, które w wyniku zdarzenia drogowego doznały uszczerbku na zdrowiu. Brak polisy OC skutkuje wysokimi karami.

 

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych, poza obowiązkowym wariantem polis od odpowiedzialności cywilnej, znajdują się również opcje dodatkowe, które zwiększają zakres podstawowych świadczeń ubezpieczeniowych. Należą do nich ubezpieczenia:

Para rozmyślająca nad zepsutym autem

 

  • Autocasco (AC) – ubezpieczenie od zdarzeń losowych, których nie obejmuje OC. Ochrona dotyczy pojazdu oraz jego wyposażenia. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży auta. Straty pokrywane są wówczas z obowiązującego ubezpieczenia AC, do uwzględnionej w polisie wysokości.
  • Assistance – to rodzaj ubezpieczenia, którego zakres uzależniony jest od wybranej umowy, zakłada pomoc techniczną, medyczną lub informacyjną w razie problemów drogowych. Dzięki temu podróżujący może otrzymać wsparcie podczas awarii pojazdu, braku paliwa, potrzeby holowania i wielu innych sytuacjach.
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – to ochrona finansowa dla podróżujących ubezpieczonym pojazdem. W sytuacji zdarzenia drogowego, w którym poszkodowani są pasażerowie, otrzymują oni zadośćuczynienie finansowe z tytułu OC sprawcy wypadku. NNW gwarantuje dodatkową wypłatę pieniężną w przypadku: hospitalizacji, poniesionych kosztów leczenia i wydatków na sprzęt ortopedyczny, rehabilitacji, a także w przypadku śmierci na skutek wypadku.
  • Autoszyba – ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów wymiany szyb w pojeździe w przypadku jej rozbicia lub uszkodzenia.


Zniżki na OC i AC

Właściciel pojazdu może liczyć na zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne takie jak OC i AC, które przyznawane są z tytułu długoletniego posiadania pojazdu, kontynuacji polis oraz bezszkodowej jazdy. Jak obliczyć wysokość zniżek? Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może narzucać własne zasady. Zapraszam do współpracy, podczas której znajdziemy dla Państwa odpowiedni wariant ubezpieczenia. Zakres świadczeń, które obejmują nasze polisy, dobieramy do potrzeb i oczekiwań klienta.