Ubezpieczenia majątkowe

Ochronę posiadanych rzeczy, zwłaszcza cennych lub kosztownych, zapewniają ubezpieczenia majątkowe. Ten rodzaj ubezpieczeń ma zapobiegać zdarzeniom, których konsekwencją jest utrata lub zniszczenie danego wartościowego przedmiotu. Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na dwie kategorie: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ubezpieczenie nieruchomości

Najczęściej wybieraną przez klientów w ramach ubezpieczeń majątkowych opcją jest ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych. Jest ono często wymagane przez banki udzielające kredytów hipotecznych jako forma dodatkowego zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem. W przypadku niespodziewanych zdarzeń takich jak pożar czy też zalanie można ubiegać się o pokrycie kosztów naprawy szkody. Dodatkowo polisa ubezpieczeniowa nieruchomości może zostać wzbogacona o ochronę od kradzieży, przepięć w instalacji elektrycznej czy uszkodzenia szyb.

 

Seniorzy przeglądający oferty ubezpieczeń majątkowych

 

Ubezpieczenie mienia

W zakres ubezpieczenia mienia wchodzi zabezpieczenie wszelkich rzeczy materialnych. Zwłaszcza jeżeli są to przedmioty wartościowe lub kosztowne, warto je ubezpieczyć, polisa zapewnia bowiem rekompensatę poniesionych strat. Oprócz tego ubezpieczenia mienia obejmują:

 

  • ubezpieczenie podróżnych – utratę lub zniszczenie bagażu, następstwa wypadków, ewentualne koszty medyczne, OC za szkody wyrządzone innym osobom,
  • ubezpieczenie lotnicze – odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażerów za szkody na lądzie, a także odpowiedzialność producentów samolotów,
  • ubezpieczenie kolejowe – dla przewoźników i właścicieli infrastruktury na wypadek szkód w imieniu własnym lub użytkowników.


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia majątkowe obejmują również szkody wyrządzone osobie trzeciej. W przypadku zniszczenia cudzego mienia ten rodzaj polisy od odpowiedzialności cywilnej chroni przed ponoszeniem kosztów odszkodowania z własnej kieszeni. Dotyczy to np. zalania sąsiedniego mieszkania lub uszkodzenia samochodu. W przypadku niektórych polis do ich wykupienia zobowiązuje prawo, dzieje się tak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych lub gospodarstwa rolnego.