Ubezpieczenia rolników

Branża rolnicza wyjątkowo narażona jest na nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wpływać na zarobki producentów rolnych. Ochrona w formie ubezpieczenia rolników gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach, którym trudno zapobiec, takich jak susza czy podtopienia upraw. Rolnik ubezpiecza również mienie ruchome i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa.

 

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Producent rolny podlega ubezpieczeniom obowiązkowym składającym się z OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków gospodarskich. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak zwiększenie zakresu ochrony. W zależności od potrzeb można wybrać różne warianty rolniczych polis. Producenci roślin mogą ubezpieczyć uprawy przed wpływem warunków atmosferycznych, a hodowcy zwierząt gospodarskich mogą objąć je ochroną od ognia i zdarzeń losowych. Gospodarstwa wyposażone w nowoczesny i drogi sprzęt rolniczy mogą również ubezpieczyć go od kradzieży lub usterek.

Rolnik rozmawiający przez telefon

 

 

Ubezpieczenie upraw rolnych

Producenci roślin i sadownicy mają możliwość ubezpieczenia swoich upraw przed następstwami złych warunków atmosferycznych, takimi jak susza, powódź, huragan, grad, uderzenie pioruna lub mróz. Dla rolników pobierających dopłaty bezpośrednie, ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe, przynajmniej w zakresie połowy posiadanych hektarów uprawnych. W ramach polisy można ubezpieczyć zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki.

 

Jaki zakres ochrony wybrać?

Każdy rolnik może liczyć na nasze kompleksowe wsparcie w kwestii ubezpieczenia. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór obowiązkowych OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz jego budynków. Oferujemy również nieobowiązkowe, dobrowolne ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla rolnika i jego rodziny oraz ubezpieczenia mienia. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji, gwarantując kompleksowe doradztwo i obsługę.